ไม่รับโบนัส ไม่มีขั้นต่ำ

เงื่อนไขการรับโปรโมชั่น

1. หากลูกค้าไม่ประสงค์จะรับโบนัส สามารถตั้งค่าเป็น ไม่รับโบนัส ได้
2. สำหรับผู้ที่ไม่รับโบนัส ไม่มีการจำกัดยอดขั้นต่ำ สำหรับการถอน
3. สำหรับผู้ที่ไม่รับโบนัส ไม่มีการจำกัดยอดสูงสุด สำหรับการถอน